Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

Służba przygotowawcza została wprowadzona w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Jest przeznaczona dla ochotników, którzy posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej znajduje się w dziale DO POBRANIA.

Aby być powołanym należy spełnić następujące warunki:
- obywatelstwo polskie
- wiek co najmniej osiemnaście lat
- niekarany za przestępstwa umyślne
- odpowiednia zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej
- odpowiednie wykształcenie

Należy posiadać następujące wykształcenie:
- co najmniej wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów
- co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów
- co najmniej gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych

Wniosek należy złożyć do Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień wraz z następującymi dokumentami:
- odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie
- odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji

Szkolenie służby przygotowawczej będzie odbywało się:
- w uczelniach wojskowych - w przypadku korpusu oficerów
- w szkołach podoficerskich - w przypadku korpusu podoficerów
- w ośrodkach szkolenia i w jednostkach wojskowych - w przypadku korpusu szeregowych

Po rozpoczęciu szkolenia otrzyma się tytuł:
- podchorążego - przy kształceniu na oficera
- kadeta - przy kształceniu na podoficera
- elewa - przy kształceniu na szeregowego

Czas szkolenia będzie wynosił:
- do sześciu miesięcy - dla żołnierza kształcącego się na oficera
- do pięciu miesięcy - dla żołnierza kształcącego się na podoficera
- do czterech miesięcy - dla żołnierza kształcącego się na szeregowego

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:
261-648-324
261-648-553

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
Urszuli 8
65-147 Zielona Góra
tel. 261648329
fax. 261648456
wkuzielonagora@ron.mil.pl