Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
Urszuli 8
65-147 Zielona Góra
tel. 261648329
wkuzielonagora@ron.mil.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7.30 - 18.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

 

Sprawy dotyczące Nr telefonu Adres e-mail
- kwalifikacja wojskowa 261648552

 

 

 

wkuzielonagora.rekrutacja@ron.mil.pl 
- szkolnictwo wojskowe 261648330
- Narodowe Siły Rezerwowe
261648553
261648324
- Obrona Terytorialna
- powołania do zawodowej sł. wojskowej
261648332
261648552
- służba przygotowawcza 261648324
261648553
- kierowanie do wojskowej komisji lekarskiej i Pracowni Psychologicznej 261648552
261648553
- wydawanie zaświadczeń
- kierowanie żołnierzy rezerwy do wojskowej komisji lekarskiej

261648327
261648498
261648499

 

wkuzielonagora.mobilizacja@ron.mil.pl

- reklamowani od nadawanie przydziałów mobilizacyjnych, pracowniczych przydziałów i przydziałów organizacyjno mobilizacyjnych odbywania czynnej sł. wojskowej

261648322

- wykonywanie świadczeń na rzecz obrony

261648326

- nadawanie i unieważnienie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

261648334
261648325

- zwroty kosztów w związku z wezwaniem w sprawach powszechnego obowiązku obrony

261648457

wkuzielonagora.komenda@ron.mil.pl

- ankiety bezpieczeństwa osobowego

261648540

wkuzielonagora.kancelaria@ron.mil.pl

- ochrony danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych)

261648325

wkuzielonagora@ron.mil.pl

- inne sprawy nie wymienione powyżej

261648329

 

Odpowiedzi na pytania przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail WKU w Zielonej Górze służą wyjaśnieniu wątpliwości w zakresie służby wojskowej. W związku z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) zapytania dotyczące danych osobowych nie będą rozpatrywane.

UWAGA:
Istnieje możliwość załatwienia sprawy administracyjnej drogą elektroniczną przy wykorzystaniu profilu zaufanego (odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym), który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji i może zostać założony na portalu epuap.gov.pl.

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
Urszuli 8
65-147 Zielona Góra
tel. 261648329
fax. 261648456
wkuzielonagora@ron.mil.pl