Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Korpus szeregowych zawodowych

Do służby kontraktowej w korpusie szeregowych zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej posiadającego ukończone gimnazjum, po ukończeniu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia.

Ponadto do służby kontraktowej w korpusie szeregowych zawodowych można powołać:
żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
Urszuli 8
65-147 Zielona Góra
tel. 261648329
fax. 261648456
wkuzielonagora@ron.mil.pl