Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kursy i szkolenia rezerw

Przydzielony limit powołań żołnierzy rezerwy w ramach przeszkolenia kursowego kadr rezerwy dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze w 2019 roku

Podstawa: „Podział limitów na kursy przeszkalania kadr rezerwy w 2019 roku” zamieszczony na stronie SG WP, ZOiU-P1, OPUMiW.

 

1. Na kursy kierowani będą żołnierze rezerwy, którzy spełniają następujące warunki: nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne, są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej, posiadają nadany przydział mobilizacyjny lub planuje się im nadanie takiego przydziału oraz ich wiek pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat.

2. Na kursy oficerskie - na I stopień oficerski kierowani będą żołnierze rezerwy posiadających wykształcenie wyższe (w pierwszej kolejności podoficerów rezerwy, a w przypadku ich braku szeregowych rezerwy), którzy pełnili czynną służbę wojskową i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne, a w dalszej kolejności żołnierzy z zasobów biernych, którym przewiduje się nadanie przydziałów mobilizacyjnych po ukończeniu kursu.

3. Na kursy podoficerskie – na I stopień podoficerski mogą być powołani żołnierze rezerwy posiadających wykształcenie średnie, którzy pełnili czynną służbę wojskową, (w pierwszej kolejności tych którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową) i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne, a w dalszej kolejności żołnierze rezerwy, którym przewiduje się nadanie przydziałów mobilizacyjnych po ukończeniu kursu. Zasadniczym kryterium skierowania na dany kurs jest posiadanie SW lub wykształcenia cywilnego zbieżnego ze specjalnością wojskową, w której mają być szkoleni.

4. Żołnierzy rezerwy, którzy zostali wytypowani na przeszkolenie kursowe, nie będą planowani na inne ćwiczenia wojskowe w tym samym roku kalendarzowym, w którym odbywali przeszkolenie kursowe, za wyjątkiem tych, którzy wyrażą na to zgodę (uwzględniając tryb powołania na ćwiczenia wojskowe oraz sposób odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy w trybie ochotniczym i zwykłym).

 

Osoby zainteresowane udziałem w przeszkoleniu kursowym kadry rezerwy proszone są o kontakt telefoniczny oraz przesłanie wniosku w sprawie ochotniczego powołania na kurs.

Wniosek znajduje się w dziale DO POBRANIA.

Telefon kontaktowy:
261 648 322

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
Urszuli 8
65-147 Zielona Góra
tel. 261648329
fax. 261648456
wkuzielonagora@ron.mil.pl