Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Medal za zasługi dla obronności kraju

Ustanowiony dnia: 21 kwietnia 1966 r.

     

Zasady nadawania medalu zawiera Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19.04.1991 r. w sprawie zasad i trybu nadawania medalu "Za zasługi dla obronności kraju" (Dz. U. nr 39 poz. 170 z 1991 r.). Utrzymano trzystopniowy charakter medalu. Nową oznakę Medalu stanowi krążek o średnicy 36 mm. Na awersie umieszczony jest hełm rycerski w koronie otoczony liśćmi akantu, poniżej tarcza, na której znajduje się orzeł wojskowy w koronie, a w otoku napis: ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU. Na rewersie znajduje się w części środkowej dwuwierszowy, poziomy napis: WOJSKO/POLSKIE.

 

Medalem "Za zasługi dla obronności kraju” wyróżnia się osoby, które wykazały męstwo lub odwagę w bezpośrednim działaniu związanym z obronnością kraju albo osiągnęły bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych. A także posiadają szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju myśli i techniki wojskowej oraz potencjału obronnego jak również w zakresie szkolenia i wychowania wojskowego, zaś swoją pracą zawodową bądź działalnością w organizacjach społecznych znacznie przyczyniły się do rozwoju i umocnienia systemu obronnego kraju.

 

W celu okazania wysokiego uznania Rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy, Minister Obrony Narodowej może ich wyróżnić:
1. Złotym medalem "Za zasługi dla obronności kraju" - jeżeli co najmniej pięcioro dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową, albo co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło zawodową służbę wojskową
2. Srebrnym medalem "Za zasługi dla obronności kraju" - jeżeli troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienaganną czynną służbę wojskową

Informacje o rodzicach spełniających powyższe wymogi, którzy do tej pory nie otrzymali takiego odznaczenia, prosimy przekazać osobiście, telefonicznie lub listownie do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze ul. Urszuli 8 tel. 261 648 554 lub e-mail: wkuzielonagora@ron.mil.pl

Niezbędne dane do sporządzenia wniosku na odznaczenie, które należy przedstawić w WKU to:
- dane rodziców : imiona, nazwisko, imiona ojców, daty urodzenia matki i ojca oraz nazwisko panieńskie matki
- aktualny, dokładny adres zamieszkania rodziców
- imiona dzieci, które odbyły służbę wojskową, Nr Jednostki Wojskowej i nazwę stanowiska zajmowanego w czasie pełnienia służby (książeczka wojskowa)

 

Termin zgłaszania propozycji do wyróżnień: do końca kwietnia każdego roku.
Wniosek o nadanie medalu znajduje się w dziale DO POBRANIA.

 

W związku z powyższym Wojskowy Komendant Uzupełnień w Zielonej Górze, zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych o podawanie kandydatów osób, które powinny być tak uhonorowane. Informacje należy zgłaszać do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze przy ul. Urszuli 8 lub telefonicznie pod numerem 261 648 554.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
Urszuli 8
65-147 Zielona Góra
tel. 261648329
fax. 261648456
wkuzielonagora@ron.mil.pl