Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Przepisy prawne

Ustawa o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018, poz. 412) określa zasady ochrony informacji, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
Urszuli 8
65-147 Zielona Góra
tel. 261648329
fax. 261648456
wkuzielonagora@ron.mil.pl