Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Przepisy prawne

Wykaz aktów prawnych:
- Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. (Dz.U. 2018 r. poz. 173);
- Rozporządzenie MON z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych. (Dz.U. 2014 poz. 1627 z późn. zm.);
- Rozporządzenie MON z 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 71);
- Rozporządzenie MON z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich. (Dz.U. 2015 poz. 252);
- Rozporządzenie MON z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką. (Dz.U. 2011 nr 165 poz. 990);
- Zarządzenie Nr 3/MON z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2018/2019 (Zarz. 3/MON z dn. 07.03.2018 r.);
- Decyzja Nr 101/MON z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r. (Dec. 101/MON z 9.08.2018 r.).

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
Urszuli 8
65-147 Zielona Góra
tel. 261648329
fax. 261648456
wkuzielonagora@ron.mil.pl