Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkolenie kandydatów na oficerów OT

Problematykę szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów Obrony Terytorialnej reguluje Decyzja Nr 2/Szkol./DWOT Ministra Obrony Narodowej z dnia 21.12.2017 r. w sprawie organizacji procesu szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów OT.

 

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów Obrony Terytorialnej prowadzony jest spośród:
I MODEL:
1. Żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW):
- posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenia podstawowe i złożyli przysięgę wojskową
- podoficerów i szeregowych posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie wyrównawcze

Terminy, warunki i zasady naboru:
I MODEL:
Żołnierze TSW posiadający wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenia podstawowe i złożyli przysięgę wojskową oraz podoficerowie i szeregowi posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie wyrównawcze ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT, składają wnioski do Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej za pośrednictwem dowódcy JW, w której prowadzone jest szkolenie podstawowe lub wyrównawcze, w następujących terminach:
w 2018 roku i w latach następnych - do 1 marca lub do 1 października każdego roku

Ogólne założenia szkolenia w ramach I Modelu:
- czas trwania szkolenia – około 13 miesięcy w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
- miejsce szkolenia – zajęcia realizowane przemiennie w uczelni wojskowej oraz centrum szkolenia lub w jednostce wojskowej WOT
- realizacja szkolenia - 4 wzajemnie uzupełniające się etapy
- program nauczania - 592 godziny zajęć programowych
- forma zaliczenia – egzamin na oficera jako forma sprawdzenia wiedzy i umiejętności praktycznych

Terminy szkolenia realizowanego w AWL we Wrocławiu:
15.07.2018 r. - 09.08.2019 r.
04.11.2018 r. - 06.12.2019 r.

Czas trwania szkolenia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w uczelni wojskowej, JW WOT oraz centrum szkolenia - 592 godz.

 


 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
Urszuli 8
65-147 Zielona Góra
tel. 261648329
fax. 261648456
wkuzielonagora@ron.mil.pl