Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wojskowa komisja lekarska

Wojskowe komisje lekarskie są właściwe do orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej między innymi wobec:
1. osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej w okresie, kiedy nie urzęduje powiatowa komisja lekarska
2. żołnierzy rezerwy
3. osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy
4. osób podlegających ze względu na wiek obowiązkowi służby wojskowej, które zgłosiły się ochotniczo do jej odbywania

Wojskowe komisje lekarskie orzekają także o zdolności wobec osób, które ubiegają się o powołanie do zawodowej służby wojskowej oraz służby kandydackiej.
Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje do wojskowej komisji lekarskiej z urzędu lub na wniosek osób w/w.
Wniosek o skierowanie do komisji lekarskiej należy złożyć w WKU wraz z kserokopią posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia.

Wzór wniosku o skierowanie na wojskową komisję lekarską znajduje się w dziale DO POBRANIA.

Dokumenty, które należy ze sobą zabrać do Wojskowej Komisji Lekarskiej:
1. skierowanie (wydaje WKU)
2. książeczka wojskowa
3. dowód osobisty
4. posiadaną dokumentację medyczną


UWAGA
W czasie pokoju nie kieruje się do wojskowej komisji lekarskiej osoby, wobec której wydano ostateczne orzeczenie ustalające kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej E ( art. 29 ust. 3a ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U. z 2018 r. poz. 1459).
Od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Przysługuje również prawo zrzeczenia się odwołania, orzeczenie staje się wówczas prawomocne i ostateczne.

Struktura organizacyjna orzecznictwa wojskowo - lekarskiego obejmuje Centralną Wojskową Komisję Lekarską oraz Rejonowe Wojskowe Komisje Lekarskie.
Organem odwoławczym od Rejonowych Wojskowych Komisji Lekarskich jest Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa.
Obszar województwa lubuskiego podlega pod Rejonową Wojskową Komisję Lekarską w Żaganiu ul. Żarska 1, 68-100 Żagań, tel. 261 689 514.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
Urszuli 8
65-147 Zielona Góra
tel. 261648329
fax. 261648456
wkuzielonagora@ron.mil.pl