Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wojskowa pracownia psychologiczna

Wojskowe pracownie psychologiczne są właściwe do:
1. wydawania orzeczeń psychologicznych w zakresie braku przeciwwskazań do odbywania czynnej służby wojskowej na stanowiskach, funkcjach wymagających szczególnych predyspozycji w stosunku do osób powoływanych do czynnej służby wojskowej.
2. wydawania orzeczeń psychologicznych w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej w stosunku do osób, które zgłosiły chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Struktura organizacyjna wojskowych pracowni psychologicznych obejmuje:
Wojskowe Pracownie Psychologiczne (szczebel terenowy), Regionalne Wojskowe Pracownie Psychologiczne i Centralną Wojskową Pracownię Psychologiczną.


Wojskowy Komendant Uzupełnień w Zielonej Górze kieruje do:
- Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Czerwieńsku osoby z powiatów: krośnieńskiego, wschowskiego i zielonogórskiego oraz miasta Zielona Góra.

Wojskowa Pracownia Psychologiczna
ul. Składowa 10, 66-016 Czerwieńsk
Teren JW 1517 w Czerwieńsku

- Wojskowej Pracowni Psychologiczna w Gorzowie Wielkopolskim osoby z powiatu świebodzińskiego.

Wojskowa Pracownia Psychologiczna
ul. Kosynierów Gdyńskich 21
66-400 Gorzów Wielkopolski

odwołanie od orzeczenia w/w wojskowych pracowni psychologicznych składa się do Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Poznaniu
ul. Szylinga 2, 60-780 Poznań

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
Urszuli 8
65-147 Zielona Góra
tel. 261648329
fax. 261648456
wkuzielonagora@ron.mil.pl