Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wolne stanowiska

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w jednostkach wojskowych na terenie województwa lubuskiego w 2018 r.

Nazwa jednostki wojskowej

Adres

Nr tel.

Termin kwalifikacji

 

17 BRYGADA ZMECHANIZOWANA

 

ul. Wojska Polskiego 17

66-300 Międzyrzecz

261 674 265

261 674 814

każdy wtorek od godz. 8.00

 

34 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ

 

ul. Żarska 1

68-100 Żagań

261 688 924

po uzgodnieniu telefonicznym

 

11 BATALION DOWODZENIA

 

ul. Żarska

68-100 Żagań

261 688 364

261 688 539

każdy czwartek od godz. 8.00

 

4 PUŁK PRZECIWLOTNICZY

 

ul. Składowa 10

66-016 Czerwieńsk

261 671 251

każdy drugi wtorek miesiąca od 8.00

 

5 PUŁK ARTYLERII

 

ul. Wojska Polskiego 1

66-100 Sulechów

261 569 551

każda środa od godz. 8.00

 

11 BATALION REMONTOWY

 

ul. Żarska

68-100 Żagań

261 688 539

po uzgodnieniu telefonicznym

 

OŚRODEK SZKOLENIA POLIGONOWEGO

 

Dobre nad Kwisą
67-320 Małomice

261 687 113

po uzgodnieniu telefonicznym

 

35 DYWIZJON  RAKIETOWY OBRONY POWIETRZNEJ

 

ul. 61. Brygady

66-440 Skwierzyna

261 568 400

po uzgodnieniu telefonicznym

 

31 Batalion Radiotechniczny we Wrocławiu 25.09.2018 r. o godzinie 08.00 przeprowadzi kwalifikowanie do zawodowej służby.
Wykaz wolnych stanowisk
tel. 261 669 921

......................................................................................................................................................

Informujemy, że w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim występują wolne stanowiska służbowe w korpusie podoficerów i szeregowych zawodowych.

Miejsce stawiennictwa kandydatów:
Biuro przepustek
ul. Piłsudskiego 72
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: 261 – 167 – 832, 261-167-812

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w dniach:
3 października 2018 r. o godz. 08.40.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie przez kandydata niżej wymienionych dokumentów:
dokument tożsamości – książeczka wojskowa;
dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;
zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);
strój sportowy/obuwie sportowe;
przybory piśmiennicze.

......................................................................................................................................................

Informujemy, że w 7. Batalionie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim występują wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dniu 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.).

Miejsce stawiennictwa kandydatów:
Jednostka Wojskowa 4391
ul. Piłsudskiego 72
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: 261 – 167 – 714

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się w dniach:
10 września 2018 r. o godz. 08.30;
21 września 2018 r. o godz. 08.30.
Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie przez kandydata niżej wymienionych dokumentów:
dokument tożsamości – książeczka wojskowa;
dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;
zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);
strój sportowy/obuwie sportowe;
przybory piśmiennicze.

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:
- Etap I – rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty, ukończone kursy i posiadane wykształcenie;
- Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w sprawdzianie).

......................................................................................................................................................

1. Informuję, że w dniach 07 i 21 września 2018 r. o godz. 08.30 w JW 4391 w Tomaszowie Mazowieckim (ul. Piłsudskiego 72) odbędą się rozmowy kwalifikacyjne i egzamin z wychowania fizycznego dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej do korpusu osobowego szeregowych zawodowych.
Osoby zgłaszające się na kwalifikację powinny posiadać ze sobą:
- strój sportowy;
- zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego ;
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- przybory piśmiennicze.
Szczegółowych informacji udziela: WKU w Zielonej Górze - tel. 261 648 332 lub Sekcja Personalna 7bkpow - tel. 261 157 714.

2. Informuję, że w dniach 29.08.2018 r., 11.09.2018 r., 25.09.2018 r., o godz. 08.00 w JW 4539 w Białobrzegach odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej do korpusu osobowego podoficerów i szeregowych zawodowych.
Osoby zgłaszające się na kwalifikację powinny posiadać ze sobą:
- strój sportowy;
- zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego ;
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- przybory piśmiennicze.
Szczegółowych informacji udziela: WKU w Zielonej Górze - tel. 261 648 332 lub Sekcja Personalna - tel. 261 887 517.

......................................................................................................................................................

Kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej oraz NSR w 6 batalionie logistycznym w Krakowie prowadzone będą: 12 września, 10 października, 07 listopada,12 grudnia.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 261 134 551.

......................................................................................................................................................

Informuję, że w dniu 07.06.2018 r. o godz. 08.00 w 31. Batalionie Radiotechnicznym (ul. Graniczna 13, 50-984 Wrocław) odbędą się rozmowy kwalifikacyjne i egzamin z wychowania fizycznego dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej do korpusu osobowego oficerów i podoficerów.
Osoby zgłaszające się na kwalifikację powinny posiadać ze sobą:
- strój sportowy;
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do wysiłku fizycznego;
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty.
Szczegółowych informacji udziela: WKU w Zielonej Górze - tel. 261 648 332 lub 31. brt - tel. 261 669 921.

......................................................................................................................................................

Informuję, że 11 batalion dowodzenia w Żaganiu prowadził będzie w każdy czwartek miesiąca od godz. 08.00 (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:
1) w korpusie oficerów: o STE: PPOR/POR.
- Łączność i Informatyka,
- Eksploatacja systemów łączności.
Dodatkowo znajomość języka angielskiego.
2) w korpusie podoficerów:
- Łączność i Informatyka,
- Eksploatacja systemów łączności,
- Inżynieria Wojskowa,
- Logistyki:
- gospodarka i eksploatacja w służbie mundurowej;
- gospodarka i eksploatacja w służbie żywnościowej;
- gospodarka magazynowa środków bojowych;
- gospodarka magazynowa środków MPS;
- gospodarka i eksploatacja środków bojowych;
- techniczna.
3) w korpusie szeregowych zawodowych:
- kierowca kat. C;
- kierowca kat. C+E

Osoby zainteresowane służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty);
- ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w III etapach:
Etap I - sprawdzian sprawności fizycznej
Etap II - kompletowanie niezbędnych dokumentów
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje szczegółowe pod nr tel.: 261 688 364 lub 261 648 360

......................................................................................................................................................

Informuję, że w JW 4539 Białobrzeg  w dn. 20.04.2018 r. odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na stanowiska służbowe przewidziane dla żołnierzy zawodowych oraz stanowisk wytypowanych dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.
Szczegółowych informacji udziela: WKU Zielona Góra - tel. 261 648 552, 261 648 332.

......................................................................................................................................................

Informuję, że w 6 batalionie logistycznym Kraków przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:
- 11 kwietnia 2018 r.
- 09 maja 2018 r.
- 13 czerwca 2018 r.
- 12 września 2018 r.
- 10 października 2018 r.
- 07 listopada 2018 r.
- 12 grudnia 2018 r.
Szczegółowych informacji udziela: WKU Zielona Góra - tel. 261 648 552, 261 648 332.

......................................................................................................................................................

Informuję, że JW 4115 Gliwice posiada wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych.
Szczegółowych informacji udziela: WKU Zielona Góra - tel. 261 648 552, 261 648 332.

......................................................................................................................................................

Informuję, że 16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie posiada wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych. Termin najbliższych kwalifikacji to 17 kwietnia 2018 r.
Szczegółowych informacji udziela: WKU Zielona Góra - tel. 261 648 552, 261 648 332 lub st. sierż. K. WITEK tel. 261 134 551.

......................................................................................................................................................

Informuję, że Morska Jednostka Rakietowa w Lęborku posiada wolne stanowiska służbowe (wakaty) w korpusach podoficerów i szeregowych do zawodowej służby wojskowej .
Szczegółowych informacji udziela: WKU Zielona Góra - tel. 261 648 552, 261 648 332 lub Sekcja Personalna Morskiej Jednostki Rakietowej tel. 261 253 113.

......................................................................................................................................................

Informuję, że 6  Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce posiada wolne stanowiska służbowe (wakaty) w korpusach oficerów i podoficerów do zawodowej służby wojskowej .
Szczegółowych informacji udziela: WKU Zielona Góra - tel. 261 648 552, 261 648 332.
......................................................................................................................................................

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 20 kwietnia 2018 r. Termin stawiennictwa 20 kwietnia 2018 r., godzina 08:30, JW 4391 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:
- dokument tożsamości;
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- strój sportowy;
- przybory piśmiennicze.

......................................................................................................................................................

Batalion Reprezentacyjny WP

Zostań żołnierzem Batalionu Reprezentacyjnego WP.

Kwalifikacje do Batalionu Reprezentacyjnego w Warszawie w korpusie szeregowych zawodowych w 2018 roku odbywać się będą:
- 12 kwietnia
- 10 maja
- 14 czerwca
- 12 lipca
- 16 sierpnia
- 13 września
- 11 października
- 15 listopada
- 13 grudnia
Zainteresowanych służbą w tej wyjątkowej jednostce serdecznie zapraszamy.

......................................................................................................................................................

Informuję, że 6. batalion dowodzenia z Krakowa posiada wolne stanowiska służbowe (wakaty) w korpusie szeregowych i podoficerów do zawodowej służby wojskowej .
Szczegółowych informacji udziela: WKU Zielona Góra - tel. 261 648 552, 261 648 332.
......................................................................................................................................................
Informuję, że 6 Brygada Powietrznodesantowa z Krakowa posiada wolne stanowiska służbowe (wakaty) w korpusie podoficerów i oficerów do zawodowej służby wojskowej .
Szczegółowych informacji udziela: WKU Zielona Góra - tel. 261 648 552, 261 648 332.
......................................................................................................................................................
Informuję, że 2. pułk rozpoznawczy w Hrubieszowie posiada wolne stanowiska służbowe (wakaty) w korpusie oficerów.
Informacje szczegółowe pod nr tel.: 261 158 269, 261 158 268.
......................................................................................................................................................
Informuję, że 11 batalion remeontowy w Żaganiu posiada wolne stanowiska służbowe (wakaty) w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych.
Informacje szczegółowe pod nr tel.: 261 688 539 lub 261 648 332
......................................................................................................................................................
Informuję, że 17. Brygada Zmechanizowana z Międzyrzecza posiada wolne stanowiska w korpusie oficerów zawodowych.

- w korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)

Postępowania kwalifikacyjne organizowane są w każdy wtorek od godziny 8.00

Szczegółowych informacji na temat wolnych stanowisk oraz postępowań kwalifikacyjnych udzielają:
kpt. A. WISŁOCKA, tel. 261 674 816
Pan Z. RZEŹNICKI, tel. 261 674 265
......................................................................................................................................................

Informujemy, że 11 batalion dowodzenia w Żaganiu prowadzić będzie w każdy czwartek miesiąca od godz. 08.00 (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:
1) w korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)
w nw. korpusach osobowych:
- Łączności i Informatyki,
- Dodatkowo znajomość języka angielskiego na poziomie S:2; M:2; C:2; P:2;.
2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż., st.sierż., mł.chor.)
w nw. korpusach osobowych:
- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki.
3) w korpusie szeregowych zawodowych:
w nw. korpusach osobowych:
- Logistyki,
- Grupa osobowa - techniczna
- Specjalność - kierowca kat. C, kierowca kat. C+E

Osoby zainteresowane służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego (egzamin sprawnościowy);
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty);
- ubiór sportowy.

Kwalifikacje odbędą się w II etapach:
Etap I - sprawdzian sprawności fizycznej
Etap II - rozmowa kwalifikacyjna

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony:
por. J. MAC, tel. 261-688-360,
st. sierż. P. STANASZEK 261-688-364
......................................................................................................................................................

Informujemy, że w 10 Brygadzie Logistycznej w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 8.30 w Opolu przy ul. Domańskiego 68 odbywać się będą kwalifikacje kandydatów wyrażających akces do pełnienia zawodowej służby wojskowej w wymienionym korpusie osobowym.
Kandydaci powinni posiadać ze sobą: książeczkę wojskową, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie ze sprawności fizycznej, prawo jazdy, zaświadczenia o posiadaniu dodatkowych kwalifikacji (np. uprawnienia do obsługi sprzętu przeładunkowego), ubiór sportowy, stosowny do warunków atmosferycznych oraz dowód osobisty.

Szczegółowych informacji na temat kwalifikacji udzielają: mjr S. KAŁWAK (tel. 261 625 073) oraz st. sierż. M. USIARCZYK (tel. 261 625 093)
......................................................................................................................................................

Informuję, że JW 1517 Czerwieńsk posiada wolne stanowiska w korpusie oficerów i szeregowych zawodowych.

Terminy kwalifikacji w 2018 roku:

- 20 marca 2018 r. a w pozostałych miesiącach w każdy drugi wtorek - informacja jest zamieszczana na stronie internetowej 4pplot.

W szczególności preferowane są osoby posiadające prawo jazdy kat. C lub C+E. Wszyscy zainteresowani proszeni są o wcześniejszy kontakt pod numerem +48 261671251, 785308337 lub 785208444.
Kwalifikacje obejmują:
- rozmowa kwalifikacyjna
- sprawdzenie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje
- sprawdzian z wyszkolenia fizycznego (warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w egzaminie)

......................................................................................................................................................

Informuję, że w JW 4408 Sulechów odbywają się kwalifikacje do służby w korpusach osobowych oficerskim, podoficerskim i szeregowych dla żołnierzy rezerwy. Poniżej wykaz wybranych stanowisk:
- oficer-tłumacz, wyższe - mgr , pośw. bezp. TAJNE , znajomość j. angielskiego /STANAG/ 2222
- oficer łącznikowy, wyższe - mgr , pośw. bezp. TAJNE , znajomość j. angielskiego /STANAG/ 2222
- szef sekcji, wyższe - mgr , pośw. bezp. POUFNE , znajomość j. angielskiego /STANAG/ 1111
- szef sekcji, wyższe - mgr , pośw. bezp. POUFNE , znajomość j. angielskiego /STANAG/ 1111
- dowódca plutonu, wyższe - mgr , pośw. bezp. POUFNE , znajomość j. angielskiego /STANAG/ 2222
- dowódca baterii, wyższe - mgr , pośw. bezp. POUFNE , znajomość j. angielskiego /STANAG/ 2222
- dowódca plutonu, wyższe - mgr , pośw. bezp. POUFNE , znajomość j. angielskiego /STANAG/ 2222
- szef sekcji, wyższe - mgr , pośw. bezp. POUFNE , znajomość j. angielskiego /STANAG/ 1111
- dowódca plutonu, wyższe - mgr , pośw. bezp. POUFNE , znajomość j. angielskiego /STANAG/ 2222
- szef sekcji, wyższe - mgr , pośw. bezp. POUFNE , znajomość j. angielskiego /STANAG/ 1111
- dowódca kompani, wyższe - mgr , pośw. bezp. POUFNE , znajomość j. angielskiego /STANAG/ 2222
- dowódca plutonu, wyższe - mgr , pośw. bezp. POUFNE , znajomość j. angielskiego /STANAG/ 2222

Osoby zainteresowane służbą zawodową w korpusie oficerskim, podoficerskim, szergowych proszę o wcześniejszą informację telefoniczną z kancelarią personalną Jednostki Wojskowej 4408 w Sulechowie (mjr M. Kaczmar tel. 261 569 635 - oficerowie ; chor. R. Kuzikiewicz tel. 261 569 644 - podoficerowie i szeregowi) w celu uzyskania szczegółowych informacji.
......................................................................................................................................................

Informuję, że w 17 Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu w każdy wtorek od godz. 8.00 odbywają się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Kandydaci przystępując do kwalifikacji powinni posiadać:
— zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej,
— dokumenty potwierdzające przebieg służby przygotowawczej oraz odbytych ćwiczeń rotacyjnych.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony jednostki wojskowej wyznaczony został p. Z. RZEŹNICKI (tel. 261 674 265).
......................................................................................................................................................

Informuję, że Ośrodek Rozpoznania Obrazowego w Białobrzegach (garnizon Zegrze) poszukuje kandydatów do powołania do zawodowej służby wojskowej oraz do pełnienia służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie podoficerów i szeregowych spośród żołnierzy rezerwy.

Szczegółowych informacji na temat wolnych stanowisk oraz postępowań kwalifikacyjnych udzielają:
- kpt. R. DYMERSKA, tel. 261 887 372
- st. chor. P. GRECZKOWSKI, tel. 261 887 380
......................................................................................................................................................

Informuję, że w 12 Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych Mirosławiec istnieją potrzeby uzupełnienia stanowisk służbowych w służbie inżynieryjno - lotniczej, obsługi bezzałogowych statków powietrznych oraz rozpoznania walki elektronicznej, wymagane jest posiadanie specjalistycznego wykształcenia technicznego w zakresie elektroniki, mechaniki, informatyki lub telekomunikacji.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
- kpt. S. JOACHIMIAK /tel. 261 525 515/
- mł. chor. I. GRADZIK /tel. 261 525 519/
Szczegółowych informacji w WKU Zielona Góra udzielają pod nr tel. - tel. 261 648 552, 261 648 332.
......................................................................................................................................................

Informuję, że w Składzie m. Nowogród Bobrz. 4 Regionalnej Bazy Logistycznej istniej potrzeba ukompletowania stanowisk logistycznych magazynierów w specjalnościach wojskowych: 38B25, 38T39 o stopniach wojskowych: sierżanta, st. sierżanta, mł. chorążego, deklarujących chęć powołania do zawodowej służby wojskowej. Preferowane doświadczenie na wskazanych stanowiskach, bądź doświadczenie na innych stanowiskach logistycznych. Szczegółowych informacji, dotyczących naboru na wskazane stanowiska udzielają:
- mjr J. JASTRZĘBSKI - tel. 261 651 051
- st. chor. R. GAWRON - tel. 261 651 069
......................................................................................................................................................

Informuję, że Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Żagań posiada wolne stanowiska w korpusach oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych: Zainterseowani żołnierze rezerwy którzy są zainteresowani służbą w OSPWL Żagań proszeni są o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Zielonej Górze tel. 261-648-552.
......................................................................................................................................................

Informuję, że 18 batalion powietrzno desantowy w Bielsku Białej posiada wolne stanowisko w korpusie szeregowych zawodowych: SAPER, zainterseowani żołnierze rezerwy którzy posiadają w/w SW proszeni są o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Zielonej Górze tel. 261-648-552.
......................................................................................................................................................

Informujemy, że w 12. DYWIZJONIE TRAŁOWCÓW w ŚWINOUJŚCIU występują wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy.

Kwalifikacje do służby zawodowej odbywają się w każdy wtorek miesiąca o godz. 10.00, kandydaci powinni posiadać zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do egzaminu sprawności fizycznej, oraz ksero kopie potwierdzające kwalifikacje wojskowe i cywilne.
......................................................................................................................................................

JW 2748 Wrocław posiada wolne stanowiska w korpusie oficerów o stopniu etatowym ppor./por.. Żołnierze rezerwy bądź żołnierze służby przygotowawczej, spełniający wymagania określone specjalnością wojskową wskazanych stanowisk służbowych prosimy o kontakt z por. T. NIEMYJSKI tel. 261 669 921 lub mł. chor. Ł. DOROS tel. 261 669 969.
Wykaz stanowisk:
- OFICER
- INŻYNIER
- DOWÓDCA STACJI
- MŁODSZY INŻYNIER
- DOWÓDCA PLUTONU
......................................................................................................................................................

Informuję, że w JW 1551 Sieradz ul. Mickiewicza 6 odywają się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej. Żołnierze rezerwy zainteresowani proszeni są o kontakt tel. bezpośrednio z JW 261 611 525 lub 261 611 464 albo z WKU w Zielonej Górze pod nr tel 261 648 552 lub 261 648 332
......................................................................................................................................................

JW 1560 Sochaczew pilnie poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na stanowiska przewidziane dla oficerów i podoficerów.
Szczegółowych informacji udziela sierż. D. SOBCZYK (tel. 261 529 627).
.....................................................................................................................................................

W JW 2399 Świętoszów w każdy czwartek o godzinie 08.00 prowadzone są kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony jednostki wojskowej wyznaczony został chor. Adam Kulczycki (tel. 261 685 090).
.....................................................................................................................................................

W Ośrodku Szkolenia Poligonowego WL Dobre n/Kwisą prowadzone są kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych, podoficerów i oficerów.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony jednostki wojskowej wyznaczony został chor. B. Orłowski (tel. 261 687 113).
......................................................................................................................................................

Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w JW 3949 Skwierzyna, ul 61 Brygady ( Tel. 261 568 423) Odbywają się w każdy poniedziałek od godziny 07.30.

Kandydat powinien posiadać:
- dokument tożsamości,
- książeczkę wojskową,
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie,
- strój sportowy,
- zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
- zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych (w przypadku żołnierzy, którzy odbyli Służbę Przygotowawczą).

Kwalifikacje odbędą się w II etapach:
Etap I - rozmowa kwalifikacyjna
Etap II - sprawdzian sprawności fizycznej.
......................................................................................................................................................

Trwa nabór w Batalionie Reprezentacyjnym WP Warszawa dla kandydatów do służby zawodowej. Planowane terminy kwalifikacji w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie (ul. Hynka 2) w 2018r.:
- 12 kwietnia
- 10 maja
- 14 czerwca
- 12 lipca
- 16 sierpnia
- 13 września
- 11 października
- 15 listopada
- 13 grudnia
......................................................................................................................................................

Informuję, że w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 (zbiórka żołnierzy godz. 7.45 przy biurze przepustek na ul. Piłsudskiego 72) odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych, korpusie podoficerów /od stopnia plutonowego/, w korpusie oficerów młodszych o STE.: PPOR/POR /absolwenci służby przygotowawczej - mianowani na pierwszy stopień oficerski/.

Do weryfikacji niezbędny jest strój sportowy oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do sprawdzianu fizycznego oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, kursów itp.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony jednostki wojskowej wyznaczony został mł. chor. M. WIERNICKI (tel. 261 167 812)
......................................................................................................................................................

Informuję, że JW 2414 Warszawa posiada wolne stanowiska w korpusie podoficerów oraz szeregowych zawodowych, do kontaktów roboczych upoważnieni zostali st. chor. J SZUBA (tel. 727 040 917) oraz mł. chor. M. PRZETAK (tel. 261 847 150)
......................................................................................................................................................

Trwa nabór dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego Malbork, do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został por. T. MACHCIŃSKI (tel. 261 536 297) oraz st. chor. M. ROGOWSKI (tel. 261 536 249)
......................................................................................................................................................

Trwa nabór dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 2 Dywizjonie Okrętów Transportowo-Minowych w Świnoujściu, do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został chor. M. WOŹNOWSKI (tel. 261 242 617) oraz mat D. GIEROŃ (tel. 261 242 208)
......................................................................................................................................................

Informuję, że 33 Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu posiada wolne wakaty dla byłych żołnierzy zawodowych w szczególności oficerów w stopniu porucznik, kapitan w specjalnościach wojskowych logistyki, ogólnowojskowym i innych.
Do kontaktów roboczych w w/w sprawie został upoważniony szef sekcji personalnej mjr S. KAŹMIERSKI (tel. 261 544 694)
......................................................................................................................................................

Trwa nabór dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostkach Wojskowych Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północy-Wschód.

Do kontaktów roboczych w powyższej sprawie wyznaczeni zostali:
z Dowództwa BWD WKP-W
- mjr R. Adamkiewicz (tel. 261-451-011);
- st. sierż. A. Ruda (tel. 261-451-018);
z 100bł
- kpt. K. Spodniewski (tel. 261-472-010);
z 102bochr
- chor. S. Łaziński (tel. 261-461-113);
z 104blog
- por. W. Białosz (tel. 261-473-113);
......................................................................................................................................................

Trwa nabór dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej  w JW 2750 Świnoujście

Szczegółowe informacje dotyczące rozmów kwalifikacyjnych udziela Sekcja Personalna:

- chor. M. WOŹNOWSKI (tel. 261-242-617);
- mat D. GIEROŃ (tel. 261-242-208);
......................................................................................................................................................

Trwa nabór dla kandydatów na nieobsadzone stanowiska do zawodowej służby wojskowej  w jednostkach podległych 8 Flotylli Obrony Wybrzeża

Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych:

- kpt. M. PAGAN (tel. 261-248-272);
- mł. chor. J. GÓRSKI (tel. 261-248-272);
......................................................................................................................................................

Trwa nabór dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 5 pułku inżynierii Szczecin-Podjuchy ul. Metalowa 39 które prowadzone są w każdą środę w godz. 08.00-12.00 (stawiennictwo na godz. 8.00)

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
- sł. w NSR - kpt. R. Troć tel. 261 454 590
- sł. zaw. dla ofic. i pdf. - sierż. P. Kasprzak tel. 261 454 513
- sł. zaw. dla szer. - mł. chor. S. Nikodem tel. 261 454 788
Kandydaci na kwalifikacje powinni:
- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych;
- odbytą zasadniczą służbę wojskową lub w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej;
- dowód osobisty, życiorys /CV/, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF lub zaświadczenie o zdanym egzaminie;
- dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji (kserokopie);
- dokumenty potwierdzające przebieg służby zasadniczej, służby przygotowawczej oraz odbytych ćwiczeń rotacyjnych.
......................................................................................................................................................

Informuję, że trwa nabór do n/w jednostek wojskowych dla żołnierzy rezerwy zainteresowanych pracą w korpusie szeregowych zawodowych tj.:

1) 9 Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie:
- grupa osobowa pancerno-zmechanizowana
- termin kwalifikacji - każdy wtorek
- kontakt - chor. G. Postek, tel. 261 315 273
2) 15 Brygada Zmechanizowana w Giżycku:
- kierowcy, działonowi T-72, kierowcy GTO
- termin kwalifikacji - 2 i 4 poniedziałek każdego miesiąca
- kontakt - chor. M. Patryło, tel. 261 335 255
3) 11 Pułk Artylerii w Węgorzewie:
- grupa osobowa rakietowej i artylerii, technicznej, eksploatacji systemów łączności
- termin kwalifikacji - każda środa
- kontakt - st. sierż. Ł. Mleczko, tel. 261 337 132
>> WARUNKI JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ KANDYDACI:
- obywatelstwo polskie, wiek poniżej 34 roku życia (rocznik 1982 i młodsi), wykszt. min. zasad. zawod., odbyta sł. przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub ZSW w pełnym wymiarze (nie uwzględniamy służby zastępczej), odbyte ćwiczenia rotacyjne (przynajmniej 1 raz) niekaralność, dobry stan zdrowia.
>> KANDYDACI MAJĄ MIEĆ ZE SOBĄ:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF, strój sportowy, dokumenty (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy, kopia kontraktu do NSR), wszystkie inne dokumenty poświadczające wykształcenie oraz posiadane uprawnienia (zaświadczenia, świadectwa, dyplomy itp.).
>> KRYTERIA NABORU
- rozmowa kwalifikacyjna, pozytywnie zdany sprawdzian z WF, uprawnienie przydatne do służby na stanowiskach w JW 4808 Gołdap.
- kontakt - st. chor. szt. K. MASZTALERZ i mjr rez. B. WINNICKI (tel. 261 336 244)
......................................................................................................................................................

Informuję, że 25 Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim posiada wolne wakaty dla żołnierzy zawodowych wg. zamieszczonego poniżej zestawienia.
- OFICER ŁĄCZNIKOWY
- OFICER SEKCJI
- OFICER SEKCJI
- STARSZY PODOFICER SZTABOWY
- OFICER SEKCJI
- OFICER
- STARSZY INSTRUKTOR
- MŁODSZY INSTRUKTOR
- SZEF SEKCJI
- SZEF SEKCJI
- STARSZY INSTRUKTOR
- INSTRUKTOR
- STARTOWY
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony jednostki wojskowej wyznaczony został mjr M. KITA (tel. 261 167 011)
......................................................................................................................................................

Informuję, że 112 Batalion Remontowy w Giżycku posiada wolne stanowiska służbowe dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych na stanowiska:
- MECHANIK - KIEROWCA
- KIEROWCA
- KIEROWCA - ELEKTROMECHANIK
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony jednostki wojskowej wyznaczony został st. chor. A. SIEDLECKI (tel. 261 335 509).
......................................................................................................................................................

Wykaz wolnych stanowisk do służby zawodowej w 16 bsap w Nisku

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony jednostki wojskowej wyznaczeni zostali:
- kpt. Bogusław HAFTKA (tel. 261 152 556,
- mł. chor. Marek CAPAŁA (tel. 261 152 558),
- st. szer. Robert MAŚLICH (tel. 261 152 558).

NAZWA STANOWISKA
- starszy instruktor , podoficer
- starszy podoficer sztabowy , podoficer
- starszy podoficer sztabowy , podoficer
- zwiadowca , szer./st. szer.
- dowódca obsługi , podoficer
- podoficer , podoficer młodszy
- pomocnik dowódcy plutonu , podoficer
- zastępca dowódcy zespołu , ppor./por.
......................................................................................................................................................

2 Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu prowadzi w każdy poniedziałek lub środę rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

Ze względu na specyfikę realizowanych przez ośrodek zadań, w przypadku wskazania potencjalnych kandydatów do obsady tych stanowisk należy przestrzegać kategorycznie zasady aby kandydat posiadał specjalność wojskową zgodną z wymaganą na stanowisku.

Do kontaktów roboczych i informacji na temat kwalifikacji udziela st. sierż. A. ZALEWSKI (tel. 261 371 191).

NAZWA STANOWISKA
- KIEROWCA ,
- ELEKTROMECHANIK ,
- MŁODSZY MECHANIK ,
......................................................................................................................................................

Informujemy, że 12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie prowadzi w każdy wtorek począwszy od 1 września kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych.
Na kwalifikacje mogą być kierowani:
- żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej,
- żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbyciu ćwiczeń rotacyjnych.
Kandydat po służbie przygotowawczej powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu, kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych, kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych. Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do kwalifikacji.
Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy oraz przybory piśmiennicze.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony jednostki wojskowej wyznaczony został kpr. R. SOLIŃSKI (tel. 261 455 356)
......................................................................................................................................................

Wykaz wolnych stanowisk przeznaczonych do obsadzenia przez żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych w 23 Pułku Artylerii w Bolesławcu:

Nazwa stanowiska:
- kierowca kat. „C+E” - elektromechanik
- kierowca kat. „C” - elektromechanik
- kierowca kat. „C+E” - operator
- kierowca kat. „C” - obsługa
- kierowca kołowego transportera opancerzonego - mechanik
- elektromechanik
- mechanik
- kierowca kat. ”C”
- kierowca kat. ”T”
- operator
- kierowca kat. „C” - ślusarz
- kierowca kat. „C” - elektromechanik
- kierowca kat. „C” - elektromechanik
- ślusarz
- tokarz
- kierowca kat. „C”
- kierowca kat. „C” - obsługa
- kierowca kat. „C” - obsługa

Szczegółowych informacji na temat kwalifikacji udziela sierż. R. TURNO (tel. 261 646 608)

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
Urszuli 8
65-147 Zielona Góra
tel. 261648329
fax. 261648456
wkuzielonagora@ron.mil.pl