Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Wojskowi komendanci uzupełnień wykonują w szczególności zadania z zakresu:

1. zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych

2. administrowania rezerwami osobowymi

3. świadczeń na rzecz obrony

4. współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa

5. rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej

6. gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych

7. udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień

8. promocji obronności i służby wojskowej

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
Urszuli 8
65-147 Zielona Góra
tel. 261648329
fax. 261648456
wkuzielonagora@ron.mil.pl